Bài Viết Mới

Tại sao website của tôi bị cảnh báo “Google phát hiện thấy rằng chứng chỉ SSL/TLS được sử dụng trên https://domain.com/ là tự ký”?

Thông tin thêm của cảnh báo là: Google phát hiện thấy rằng chứng chỉ SSL/TLS được sử dụng trên https://domain.com/  là tự ký, có nghĩa là chứng chỉ đã được phát hành bởi máy chủ của bạn chứ không phải một Tổ chức phát hành chứng chỉ. Bởi vì chỉ các ...

Xem Thêm

Đăng ký SSL miễn phí thành công 100% với Hosting WordPress

lets-encrypt-free-ssl-certificate

Đăng ký  SSL Miễn phí qua giao thức http sang https cấu hình chạy HTTPS cho website wordpress thông qua bước đơn giản như dưới chỉ trong 3 bước đơn giản. Bước 1. Đảm bảo website của bạn đã hoạt động được trên giao thức HTTPS. Hiện hosting tại iNET đã ...

Xem Thêm