Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Bài Viết Mới

Tại sao website của tôi bị cảnh báo “Google phát hiện thấy rằng chứng chỉ SSL/TLS được sử dụng trên https://domain.com/ là tự ký”?

http-featured

Thông tin thêm của cảnh báo là: Google phát hiện thấy rằng chứng chỉ SSL/TLS được sử dụng trên https://domain.com/  là tự ký, có nghĩa là chứng chỉ đã được phát hành bởi máy chủ của bạn chứ không phải một Tổ chức phát hành chứng chỉ. Bởi vì chỉ các ...

Xem Thêm

Đăng ký SSL miễn phí thành công 100% với Hosting WordPress

lets-encrypt-free-ssl-certificate

Đăng ký  SSL Miễn phí qua giao thức http sang https cấu hình chạy HTTPS cho website wordpress thông qua bước đơn giản như dưới chỉ trong 3 bước đơn giản. Bước 1. Đảm bảo website của bạn đã hoạt động được trên giao thức HTTPS. Hiện hosting tại iNET đã ...

Xem Thêm

Tên miền “.VN” giảm hơn 40% đăng ký sử dụng từ 1/1/2017

domain-dot-vn-ten-mien-rieng-vn-vivunet

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam  thay thế Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010. Thông tư 208/2016/TT-BTC có hiệu lực kể ...

Xem Thêm